Kinderen en jongeren in Zwolle kunnen nu en in de toekomst meedoen. Ze groeien op in eigen kracht en in samen-kracht en zijn daardoor in staat voor zichzelf op te komen, duurzame vriendschappen op te bouwen en de regie over hun eigen leven te behouden. Ouders/verzorgers en andere volwassenen die met jeugd werken, kunnen daarin een positief voorbeeld voor kinderen en jongeren zijn.

Opgroeien en opvoeden gaat voor bijna al die kinderen en jongeren met vallen en opstaan. Dat is normaal. Dit doet zich bij elke nieuwe generatie voor. Vaak redden ze zich daarna zelf weer. Door de weerbaarheid van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers te vergroten, kan in veel gevallen wel herhaling of verergering van problemen worden voorkomen. Nee leren zeggen, op een goede manier leren om elkaar aan te spreken, eigen grenzen stellen en rekening houden met elkaar en omgaan met tegenslagen en kritiek moet iedereen leren. Bestaansonzekerheid, een gebrekkige gezondheid of een lichamelijke of psychische beperking of andere problemen in een gezin of in de leefomgeving van kinderen en jongeren kunnen die normale ontwikkeling in de weg staan. Draagkracht en draaglast zijn dan niet in balans. Soms is meteen zware ondersteuning nodig, maar vaak kan lichte ondersteuning voor kind en/of gezin al helpen om de balans te herstellen en hen weer verder helpen.

Een geslaagde schoolloopbaan vergroot de kansen dat kinderen en jongeren nu en in de toekomst kunnen meedoen aanzienlijk.

Doelstellingen

Doel 1.3.1 We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle Doel 1.3.2 We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar Doel 1.3.4 Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt