Berekening overheadtarief 2018

Saldo programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

32.673.000

correctie begrote dekking via gestalde capaciteit

6.713.000

Totale kosten -/- directe inkomsten

39.386.000

-/- contributiemarge (niet in overheadtoeslag, m.n. bestuurlijk proces)

-2.195.000

Basisbedrag voor berekening overheadtoeslag

37.191.000

Totale directe formatie 2018 zie personeelsoverzicht

563

+ verwachte inhuur

12

575

Toeslag per fte

64.680

Per uur (uitgaande van 1.320 declarabele uren)

€ 49,00