We zetten onze gebouwen, waar mogelijk en verantwoord,  flexibel en duurzaam in voor meer dan alleen onderwijs. Door de flexibele inzet sluiten we aan op de behoefte van de wijk en de school, zowel kwantitatief als kwalitatief. We starten hierbij met het project buurt-speelpleinen in samenwerking met Sportservice Zwolle en 5 scholen. Om een bijdrage te leveren aan het vastgestelde gemeentelijke beleid betreffende duurzaamheid, zetten we in op meer duurzame schoolgebouwen. In een convenant met de schoolbesturen spreken wij onze ambitie uit voor 2018 en verder en maken we afspraken hoe we de energietransitie in het onderwijs kunnen ondersteunen. Educatie maakt hier deel van uit. Daarbij is aandacht voor zowel scholen die nieuw gebouwd gaan worden of grondig gerenoveerd en schoolgebouwen die op de middellange termijn worden gerenoveerd.

Criteria

Onze Zwolse  onderwijsvoorzieningen zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar, zodanig dat:

  • De schoolgebouwen en –terreinen ingezet worden voor meer dan alleen onderwijs.
  • Meer duurzame schoolgebouwen worden gerealiseerd.
  • de betrokkenheid van ouders en wijkbewoners bij school en schoolgebouw wordt vergroot