Incidentele baten en lasten

Programma/besteding

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Begrotingsresultaat (programma's)

2.687

3.891

4.663

4.885

Uitkomst septembercirculaire

-35

-313

-11

649

Nadeel bijstandsuitkeringen

-776

-776

-776

-776

Diverse structurele aanvragen

-1.348

-1.746

-1.909

-1.996

Correcties i.v.m. incidenteel karakter:

Incidentele investeringen Sociaal Domein

2.515

Incidentele dekking investeringen Sociaal Domein

-335

Gefaseerde ingroei in bezuiniging inwonersondersteuning

-1.500

Correctie incidentele posten voorafgaande jaren

2.180

2.180

2.180

Structureel begrotingsresultaat

1.208

3.236

4.147

4.942

Incidentele baten en lasten die via 1e wijzigingen worden verwerkt:

(De bestedingen zijn in overzicht meerjarenbeeld per programma gespecificeerd.)

Programma 1. Samenleving

-1.329

-339

Programma 2. Inwonersondersteuning

-2.300

-300

Programma 3. Opvang en bescherming

-310

-210

Programma 4. Inkomen

-760

-585

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

-1.605

-820

-100

-50

Programma 6. Toekomstgerichte stad

-4.619

-3.086

Programma 7. Vitale wijken

-654

-350

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

-124

-222

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

-762

-571

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele dekking onderdeel structureel kader

1.835

Incidentele dekking overige bestedingen

12.463

6.483

100

50

Inzet begrotingsresultaat 2018 voor incidentele besteding

-528

Investeringen Sociaal Domein (incidenteel 2018)

-2.515

Totale overige incidentele begrotingsposten

-1.208

0

0

0