Totaal baten en lasten rekening 2016 op basis van oude programma-indeling

Rekening 2016

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

resultaat na

aan reserves

aan reserves

bestemming

Programma's

1

Volkshuisvesting

1.938

846

178

536

-734

2

Economie

2.913

5.641

288

431

2.871

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

13.166

13.477

4.776

8.096

3.631

4

Groene leefomgeving en milieu

2.909

641

1.250

957

-2.561

5

Ruimte en cultuurhistorie

13.391

10.258

5.094

2.330

-5.897

6

Onderwijs

28.138

4.646

111

50

-23.553

7

Veiligheid

11.135

603

288

-10.244

8

Integraal beheer openbare ruimte

44.880

27.291

1.293

1.086

-17.796

9

Cultuur

16.681

352

261

174

-16.416

10

Sport

9.007

1.291

351

769

-7.298

Pilot Sociaal Domein

11

Samenleving

12.702

751

219

153

-12.017

12

Inwonersondersteuning

93.444

9.377

2.237

1.784

-84.520

13

Opvang en bescherming

76.373

1.400

1.772

655

-76.090

14

Inkomen

63.592

48.337

264

-14.991

De organisatie

15

Raad en raadsgriffie

1.659

64

-1.595

16

Bestuur en dienstverlening

11.984

7.748

575

1.339

-3.472

17a

Exploitatie gronden

10.065

23.231

15.660

16.343

13.849

17b

Vastgoedmanagement

11.383

18.865

2.953

4.632

9.161

18

Bedrijfsvoering

44.848

11.648

1.390

1.685

-32.905

19

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.990

312.574

34.252

12.069

288.401

(Geraamd) resultaat

472.198

499.041

72.660

53.641

7.824

Totaal baten en lasten rekening 2016 op basis van nieuwe programma-indeling

Rekening 2016

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

resultaat na

aan reserves

aan reserves

bestemming

1

Samenleving

51.425

7.811

674

959

-43.329

2

Inwonersondersteuning

90.493

8.210

2.237

1.784

-82.736

3

Opvang en bescherming

76.430

1.444

1.772

656

-76.102

4

Inkomen

63.592

48.337

264

-14.991

5

Ondernemende en levendige stad

19.653

1.597

549

605

-18.000

6

Toekomstgerichte stad

41.353

50.522

26.673

27.881

10.377

7

Vitale wijken

71.008

47.123

4.581

6.398

-22.068

8

Bestuur en inwonerszaken

9.340

3.825

531

604

-5.442

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

44.296

12.016

1.389

2.386

-31.283

10

Algemene dekkingsmiddelen

4.608

318.156

34.254

12.104

291.398

(Geraamde) resultaat

472.198

499.041

72.660

53.641

7.824

Totaal baten en lasten begroting 2017

Begroting 2017

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

geraamd

aan reserves

aan reserves

resultaat

1

Samenleving

40.395

5.668

342

581

-34.488

2

Inwonersondersteuning

90.110

10.404

-79.706

3

Opvang en bescherming

79.513

-79.513

4

Inkomen

62.960

47.941

-15.019

5

Ondernemende en levendige stad

18.752

528

14

-18.210

6

Toekomstgerichte stad

46.542

46.895

7.020

3.300

-3.367

7

Vitale wijken

67.534

36.107

3.387

3.772

-31.042

8

Bestuur en inwonerszaken

8.857

3.463

148

318

-5.224

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

41.734

10.353

739

512

-31.608

10

Algemene dekkingsmiddelen

4.202

301.650

179

908

298.177

(Geraamde) resultaat

460.599

463.009

11.815

9.405

0

Totaal baten en lasten 2018-2021 op basis van nieuwe programma-indeling

Begroting 2018

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

geraamd

aan reserves

aan reserves

resultaat

1

Samenleving

41.927

6.171

354

719

-35.391

2

Inwonersondersteuning

90.958

9.728

-81.230

3

Opvang en bescherming

83.921

1.585

-82.336

4

Inkomen

67.189

50.251

-16.938

5

Ondernemende en levendige stad

20.134

966

-19.168

6

Toekomstgerichte stad

53.598

53.386

6.146

3.710

-2.648

7

Vitale wijken

69.770

36.598

3.108

3.518

-32.762

8

Bestuur en inwonerszaken

9.465

3.588

180

229

-5.828

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

43.011

10.695

1.119

762

-32.673

10

Algemene dekkingsmiddelen

3.688

313.223

2.126

311.661

Geraamde resultaat

483.661

486.191

10.907

11.064

2.687

Meerjarenraming 2019

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

geraamd

aan reserves

aan reserves

resultaat

1

Samenleving

41.785

6.171

354

719

-35.249

2

Inwonersondersteuning

91.183

9.728

-81.455

3

Opvang en bescherming

83.921

1.585

-82.336

4

Inkomen

67.168

50.251

-16.917

5

Ondernemende en levendige stad

20.164

966

-19.198

6

Toekomstgerichte stad

53.591

53.386

6.146

3.710

-2.641

7

Vitale wijken

70.229

36.567

3.108

3.518

-33.252

8

Bestuur en inwonerszaken

9.485

3.586

180

229

-5.850

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

43.086

10.695

1.119

762

-32.748

10

Algemene dekkingsmiddelen

6.800

318.211

2.126

313.537

Geraamde resultaat

487.412

491.146

10.907

11.064

3.891

Meerjarenraming 2020

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

geraamd

aan reserves

aan reserves

resultaat

1

Samenleving

41.940

6.171

354

719

-35.404

2

Inwonersondersteuning

91.408

9.728

-81.680

3

Opvang en bescherming

83.921

1.585

-82.336

4

Inkomen

67.091

50.251

-16.840

5

Ondernemende en levendige stad

20.244

966

-19.278

6

Toekomstgerichte stad

53.591

53.386

6.146

3.710

-2.641

7

Vitale wijken

70.306

36.547

3.108

3.518

-33.349

8

Bestuur en inwonerszaken

9.505

3.584

180

229

-5.872

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

43.128

10.695

1.119

762

-32.790

10

Algemene dekkingsmiddelen

9.322

322.049

2.126

314.853

Geraamde resultaat

490.456

494.962

10.907

11.064

4.663

Meerjarenraming 2021

lasten

baten

toevoeging

onttrekkingen

geraamd

aan reserves

aan reserves

resultaat

1

Samenleving

41.793

6.171

354

719

-35.257

2

Inwonersondersteuning

91.233

9.728

-81.505

3

Opvang en bescherming

83.921

1.585

-82.336

4

Inkomen

67.014

50.251

-16.763

5

Ondernemende en levendige stad

20.294

966

-19.328

6

Toekomstgerichte stad

54.091

53.386

6.146

3.710

-3.141

7

Vitale wijken

70.460

36.527

3.108

3.518

-33.523

8

Bestuur en inwonerszaken

9.525

3.582

180

229

-5.894

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

42.955

10.695

1.119

762

-32.617

10

Algemene dekkingsmiddelen

12.520

325.643

2.126

315.249

Geraamde resultaat

493.806

498.534

10.907

11.064

4.885