Overzicht van voorzieningen begroting

Stand per

Toevoeging

Aanwending

Stand per

1-1-2018

31-12-2018

A. Voorzieningen als passivaposten:

001 Voorziening afval

4.086.302

592.085

3.494.217

002 Voorziening riolering

3.805.721

288.764

3.516.957

021 Rechtspositie raadsleden

30.536

30.536

022 Alg.Pensioenwet Polit. Ambtsdragers

2.048.293

77.685

1.970.608

023 Voorz. rechtspos, verplichtingen

641.901

154.506

487.395

Totaal voorzieningen passivaposten

10.612.753

0

1.113.040

9.499.713

B. Voorzieningen in mindering op de activa posten.

102 Algemene voorziening Vastgoed

16.338.788

19.241

16.358.029

103 WRZV

280.051

73.923

206.128

104 Voorziening dubieuze debiteuren

204.552

200.000

250.000

154.552

105 Risico oninbaar schuldhulpverlening

81.589

81.589

106 Risico oninbaar bijstandsleningen

393.541

393.541

107 Risico oninbaar bijstandsvorderingen

7.522.846

7.522.846

Totaal voorzieningen activaposten

24.821.367

219.241

323.923

24.716.685

Totaal voorzieningen

35.434.120

219.241

1.436.963

34.216.398