De arbeidsmarkt kenmerkt zich door flexibiliteit, technologisering en robotisering. Door het ontwikkelen van een strategische Human Capital Agenda speelt (regio) Zwolle hierop in. Deze bewegingen zijn ook van invloed op het onderwijs.  Daarom werken wij in de Human Capital Agenda samen met de 4 O’s (Onderwijs, Ondernemers, Onderzoek en Overheid) om talenten te verbinden aan Zwolle en de regio. Er wordt in gezamenlijkheid gewerkt om leerlingen en studenten vaardigheden mee te geven als creativiteit, ondernemendheid als ook verhoging van de taal- en leesvaardigheid. In de perspectiefnota 2018 – 2021 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de bestrijding van laaggeletterdheid, waaronder voor de inzet van taalcoaches en extra inzet op preventie.  

De Zwolse 8 geeft uitvoering aan de transitiepaden. In een leer-werk loopbaan kom je meerdere keren een overgang tegen, een zogenaamd transitiepad, nl van: leren naar leren, leren naar werken, (niet) werken naar werken, werken naar leren. Ook hierin gaat het om het samenbrengen van economie, onderwijs, arbeidsmarkt.  

We willen de binding van studenten met Zwolle versterken, waardoor Zwolle aantrekkelijk blijft als studie- studentenstad. Dit geldt niet alleen voor de periode tijdens de studie, maar ook voor na hun studie op de arbeidsmarkt.

Criteria

Wij bouwen aan en op het beroepsonderwijs dat onderwijs met de regionale economie en arbeidsmarkt verbindt, zodanig dat:

  • de aantrekkelijkheid van Zwolle voor studenten (als studie- en woonstad) wordt versterkt.
  • de zichtbaarheid van studenten in de stad wordt vergroot.
  • de binding tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt wordt.
  • de taalbeheersing van (nieuwe) inwoners verbetert zodat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
  • de kennis die er in de stad is beter wordt benut.
  • er meer innovatie en creativiteit is.