Vervangingsinvesteringen 2018

Omschrijving

Bruto inv. bedr.

21%

Netto inv.

Afschr.

Afschr.

Rente

Totale

in Euro incl. btw

btw

bedrag

termijn

bedrag

bedrag

kapitaal-

prijspeil 2017

compensabel

1,50%

lasten

ONRENDABEL:

doel 7.1.2; aantrekkelijke openbare ruimte

openbare verlichting, armaturen en masten

1.089.000

189.000

900.000

30

30.000

13.500

43.500

verkeersregelinstallatie VRI (compleet)

568.700

98.700

470.000

15

31.333

7.050

38.383

wegen reconstructies

828.850

143.850

685.000

30

22.833

10.275

33.108

Twistvlietbrug rev. Hydrauliek

62.920

10.920

52.000

15

3.467

780

4.247

Diverse bruggen, verv.seinen, lagers en kabels

87.725

15.225

72.500

10

7.250

1.088

8.338

Kievitbrug besturingskast

10.890

1.890

9.000

20

450

135

585

Kievitbrug / Hanekampbr. aandrijving

21.054

3.654

17.400

25

696

261

957

vervangen houten bruggen

151.250

26.250

125.000

15

8.333

1.875

10.208

vervangen bomen en beplanting(incl. vv. i.v.m. Essentakziekte)

538.450

93.450

445.000

30

14.833

6.675

21.508

doel 7.4.1; gezondheid mens en omgeving

spelen

242.000

42.000

200.000

10

20.000

3.000

23.000

vervangen water- en zandspeelplaats Nooterhof

42.350

7.350

35.000

10

3.500

525

4.025

doel 9.2.2; huisvesting

meubilair

154.880

26.880

128.000

8

16.000

1.920

17.920

subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel

3.798.069

659.169

3.138.900

158.696

47.084

205.780

RENDABEL:

doel 7.1.2; aantrekkelijke openbare ruimte

vervangen havenkasten

48.400

8.400

40.000

10

4.000

600

4.600

doel 7.4.1; gezondheid mens en omgeving

vrijval riolering

202.070

35.070

167.000

40

4.175

2.505

6.680

doel 8.2.1; gastvrije dienstverlening

vervangen bomen/beplanting begraafplaatsen

30.250

5.250

25.000

30

833

375

1.208

subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel

280.720

48.720

232.000

9.008

3.480

12.488

Totaal vervangingsinvesteringen excl. MPI

4.078.789

707.889

3.370.900

167.704

50.564

218.268

Meerjarenprogramma ICT 2018

Omschrijving

Investering

T.l.v. reserve

Netto inv. bedrag

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Rente bedrag 1,5%

Totale kapitaal lasten

Dienstverlening

594.143

26.384

567.759

5

113.552

8.516

122.068

Fysiek

755.780

10.395

745.385

5

149.077

11.181

160.258

Sociaal

514.427

22.869

491.558

5

98.312

7.373

105.685

Bedrijfsvoering

e-facturering

126.386

14.212

112.174

5

22.435

1.683

24.117

One World

154.812

154.812

5

30.962

2.322

33.285

Record Management RMA

274.120

274.120

5

54.824

4.112

58.936

Smart Zwolle - DataHub

68.565

15.593

52.972

5

10.594

795

11.389

Vervanging werkplekhardware

227.900

227.900

5

45.580

3.419

48.999

Digitalisering

Open Informatie

70.600

70.600

5

14.120

1.059

15.179

Uitfaseren ZiZO en Z-schijf

209.383

209.383

5

41.877

3.141

45.017

Redundantie ESB

17.371

17.371

5

3.474

261

3.735

ONS / SSC

SSC Telefooncentrale

300.000

300.000

8

37.500

4.500

42.000

Security

181.600

181.600

5

36.320

2.724

39.044

Netwerk

199.780

199.780

5

39.956

2.997

42.953

Reguliere vervanging hardware

82.040

82.040

5

16.408

1.231

17.639

Research en development

50.400

50.400

5

10.080

756

10.836

Standaardisatie

19.200

19.200

5

3.840

288

4.128

Autonome groei storage

240.100

240.100

5

48.020

3.602

51.622

Onderzoek en Onvoorzien

100.000

50.000

50.000

5

10.000

750

10.750

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN MPI

4.186.607

139.453

4.047.154

786.931

60.707

847.638

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN

8.265.396

847.342

7.418.054

954.635

111.271

1.065.906