Programma

Zwolle heeft een sterke economische positie. De bijpassende, flexibele ruimtelijke structuur ontwikkelt zich zodanig dat het ook op lange termijn aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren. In dit programma werken we aan een ruimtelijke structuur die de lange termijn opgaven en ambities aan kan, een evenwichtig aanbod op de woningmarkt, een goede bereikbaarheid en een duurzaam toekomstbestendig Zwolle. Maar dit bereiken we ook door te werken in de wijken in onze stad.  “vitale wijken” betreft het realiseren van een aantrekkelijke, veilige, duurzame en gezonde woon, werk en leefomgeving. Die door de wijkbewoners en –gebruikers als zodanig wordt ervaren en waar het gezamenlijk eigenaarschap van wijkbewoners en –gebruikers essentieel is (zie programma 7).

De kracht van Zwolle ligt in haar publiek domein. Het geheel van plekken en plaatsen, waardoor Zwolle meer is dan de som der delen. Een goede publieke ruimte is toegankelijk voor iedereen en nodigt uit tot uitwisseling. Als dat op orde is, produceert de stad creativiteit, vertrouwen en moed, vernieuwing en sociale cohesie. Daarmee is de stad ook uitgerust om het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke opgaven en uitdagingen, zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De basis is stevig en tegelijk flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Gemeente, ondernemers, onderwijs en organisaties werken daarbij hand in hand en zoeken steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijke belang is dan ook de kracht. Maar niet alleen dat. Zwolle is ook trots op de stad.