Om onze goede economische en maatschappelijke positie te kunnen behouden en uit te bouwen, is een nieuwe stap nodig in het functioneren van de stad. De ontwikkeling van een comfortabele stad voor bewoners en gebruikers, met samenhang en goede verbindingen. Veel functies vloeien in elkaar over en ondernemerschap wordt gecombineerd met burgerschap. Voor deze transformatie van de stad is een uitstekende ruimtelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt. Zwolle wil werken aan deze toekomst door strategieën te ontwikkelen en duurzaam te innoveren. Zodat de stad in de toekomst krachtig is en blijft vernieuwen

Doelstellingen

Doel 6.1.1 We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie Doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium Doel 6.1.4 We onderzoeken en koesteren het Zwolse erfgoed en zetten het in als één van de leidende en inspirerend thema's bij ruimtelijke ontwikkelingen Doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid