De ontwikkeling van de stad wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken en te investeren in de stad. Dat betekent een andere rol van de overheid. Niet minder, maar energieker en bewuster kiezen voor een specifieke rol bij een ontwikkeling. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige stad gaan we met de partijen in gesprek, om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers, we bieden maatwerk volgens heldere processen, waarbij nadrukkelijk ook rekening wordt gehouden met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de stad.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren  op niveau van concrete projecten en initiatieven , zodanig dat:

  • altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouwniveau hebben effect op gehele stad).
  • projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.
  • partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de stad.
  • we bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, cultuurhistorie, sociale opgaven.
  • er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.