Vanwege de strategische ligging is Zwolle een belangrijk knooppunt van infrastructuur voor weg, water en spoor. Zo is station Zwolle het tweede knooppunt qua aantal verbindingen van Nederland. Via de A28, A50, N35 en N340 is Zwolle het scharnierpunt tussen West- en Noordoost-Nederland voor de auto. Deze bereikbaarheid van de stad heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van Zwolle. Ook is Zwolle de fietsstad met het hoogste fietsgebruik ter wereld: 2 van de 3 inwoners gebruikt de fiets dagelijks. Dit bevordert de bereikbaarheid van de stad, is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid. De voetganger neemt in de stad een belangrijke plaats in. Ook de komende jaren zal het bevorderen van de bereikbaarheid van de stad een belangrijke voorwaarde zijn voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Zwolle.

De ambitie is met een toekomstbestendig verkeer- en vervoerssysteem  ruimte te bieden aan verplaatsingen van, naar en in de stad. Zwolle heeft een sterke reputatie als het gaat om verkeer: de verkiezing tot Fietsstad 2014 en de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016. Deze uitgangspositie geeft een solide basis om de groei aan mobiliteit op een duurzame manier te faciliteren. De ambitie is om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken, door in te zetten op de gebruiker, gedrag, samenwerking en infrastructuur.  

Doelstellingen

Doel 6.3.1 We zorgen voor een toekomstbestendige verkeersinfrastructuur met prioriteit voor schoon vervoer Doel 6.3.2 We benutten de bestaande infrastructuur beter door slim in te spelen op (technologische) innovaties in parkeren en mobiliteit Doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen