Bij het verwezenlijken van deze ambitie staan de publieksgerichte oftewel de consument gerichte bedrijven centraal. Hoe sterker onze positie als koop- en recreatiecentrum, des te drukker het in de stad zal zijn. Naast economische opbrengsten, die weer vertaald kunnen worden in werkgelegenheid draagt dit bij aan de levendigheid van de stad. Daarbij kijken we naar heel Zwolle, maar er ligt wel een nadruk op de binnenstad. De strategische agenda voor de binnenstad wordt binnen de strategische opgave "Centrumgebied" uitgewerkt.

Doelstellingen

Doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio Doel 5.2.2 We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed