Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als  mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers,  die als het even kan ook nog langer blijven,  betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid.

Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt. Binnen de strategische opgave "Centrumgebied" wordt de strategische agenda voor de binnenstad uitgewerkt.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als  koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • we de sector recreatie en toerisme stimuleren, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • er beleid wordt gemaakt en interventies gepleegd die de markt stimuleren het zelf te doen.
  • de tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.