Het Zwolse erfgoed met haar waardevolle gebouwen, historische structuren en archeologische rijkdommen heeft naast een belangrijke historische waarde en identiteitswaarde een onderscheidende en aantrekkende kracht voor de stad. Het heden en verleden van Zwolle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de rijke Zwolse historie getuigen veel monumenten en archeologische vondsten, waarvan elke dag kan worden genoten. Door in een monument iets te drinken en te eten of door er in te winkelen komt de historie dichtbij. Belevingsvormen zoals Open Monumentendag, een mogelijke ErfgoedHotspot, de app onZichtbaar Zwolle of Verhalen over Zwolle (zie ook doel 5.3.1) geven een extra dimensie aan onze historie en maken haar tastbaar.  Inwoners en bezoekers hechten veel waarde aan de aanwezigheid van het Zwolse erfgoed. Daarom maken we ons erfgoed beleefbaar voor Zwollenaren en bezoekers. Door het beleven van ons erfgoed kunnen we de aanwezige historische kwaliteit ook buiten onze stadsgrens tonen.

Criteria

We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed, zodanig dat:

  • Het Zwolse erfgoed stimuleert om een bezoek te brengen aan Zwolle en meer bezoekers naar Zwolle worden getrokken.
  • De informatie over het Zwolse materiële erfgoed wordt ontsloten en het verhaal van Zwolle meer inhoud krijgt.
  • Het draagvlak voor ons Zwolse erfgoed wordt vergroot.