Belangrijkste element  van een gezonde en vitale economische structuur  is werkgelegenheid. Zwolle wil een aantrekkelijke werkstad zijn voor eigen inwoners en de regio. Het gewenst effect is dat er meer banen komen in Zwolle die passen bij de vraag van werkgevers. Zwolle  is nog steeds een krachtige stad in een economisch sterk presterende regio, zo blijkt uit het laatste Toplocatie onderzoek van Elsevier/Bureau Louter uit 2017. Zwolle heeft momenteel ruim 90.000 banen verdeeld over sectoren als kantoren, bedrijven, winkels, onderwijs, etc.  en is hiermee de banenmotor voor de regio. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren. De arbeidsmoraal in Zwolle en regio staat landelijk hoog aangeschreven. Voorwaarde voor het vasthouden van  deze economische toppositie is het inspelen op kansrijke ontwikkelingen. Dit gaat niet vanzelf, daar moeten we wel wat voor doen. Temeer daar er concurrentie is tussen de middelgrote steden (en hun respectievelijke regio's), waartoe Zwolle ook behoort. Als Zwolle kunnen we dit niet alleen.  We trekken samen op  met onze partners: de gemeenten in Regio Zwolle,  onderwijs, bedrijven en instellingen, intermediaire organisaties, provincie etc.

Doelstellingen

Doel 5.1.1 We versterken de werkgelegenheid door het creëren van een concurrerend en toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen Doel 5.1.2 We faciliteren de veranderende economie