Inwoners van Zwolle kunnen deelnemen aan de samenleving en deel uit maken van groepen en netwerken die hen in staat stellen maatschappelijk te participeren. Daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.  Inwoners houden zelf de regie en worden ondersteund in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk. Door een gezonde leefstijl en actieve deelname aan de maatschappij zijn zij in staat langer zelfstandig te wonen. Zij weten zelf hoe gebruik gemaakt kan worden van diensten, voorzieningen en technologische ontwikkelingen of weten waar ze met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en hoe zij ondersteuning via o.a. het sociale wijkteam kunnen bereiken. Hierbij kan een beroep worden gedaan op algemene collectieve voorzieningen en waar nodig op maatwerkvoorzieningen (Programma 2. Inwonersondersteuning).

Door zo vroeg mogelijk laagdrempelige ondersteuning te bieden willen we (grotere) problemen voorkomen waardoor een minder groot beroep op duurdere curatieve zorg wordt gedaan.

Doelstellingen

Doel 1.1.1 We versterken de inzet van competenties en sociale kapitaal van veerkrachtige inwoners Doel 1.1.2 We vergroten de veerkracht van inwoners en buurten Doel 1.1.3 We versterken het oplossend vermogen van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, en hun sociale netwerken