De grootste groep Zwollenaren is in staat op eigen kracht of met hulp van eigen sociale netwerken en verbanden mee te doen in de samenleving en is maatschappelijk zelfredzaam. Wat we willen is deze bewoners verbinden aan bewoners die ondersteuning nodig hebben. Iedere bewoner - jong en oud - kan iets betekenen voor een ander en is daarmee van waarde voor onze samenleving. De veerkrachtmonitor geeft een goed beeld van de ontwikkelingen op de bijdrage van inwoners aan de samenleving op de aspecten 'ondersteuning bieden' en 'maatschappelijk actief'. Goed toegeruste en duidelijk vindbare stedelijke ondersteuning (Bijvoorbeeld Zwolle Doet)  bewijst haar meerwaarde voor de lokale samenleving.

 

Om de vele preventieve initiatieven met een verhoogde inzet van vrijwilligers te laten slagen is een toenemende vraag om begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers met kennis van de doelgroep en het maken van geslaagde matches nodig (zie strategische sociale agenda).

Criteria

We versterken de inzet van competenties en sociaal kapitaal van veerkrachtige inwoners, zodanig dat:

  • meer mensen zich inzetten voor een ander als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins.
  • er nog meer verbinding en samenwerking is tussen vrijwilligers(organisaties) onderling en de sociale wijkteams.