Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Relatie met

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Beleidsvoornemens

Lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat voor een vaste prijs gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder valt de website, front-en midoffice systeem(waaronder zaaksysteem en DMS) en diverse koppelingen met bijv. MijnOverheid Berichtenbox, de basisregistraties en overige bronnen uit de GDI valt hieronder. Hosting van de suite, beheer en onderhoud is hierbij inbegrepen, evenals doorontwikkeling van de systemen om aan te kunnen sluiten bij de doelen van de Digitale Agenda 2020.
De eSuite die we via Dimpact afnemen zorgt voor verbetering van onze digitale dienstverlening door zaakgericht te werken.
Samenwerken in een vereniging van gemeenten zorgt, naast inkoopvoordeel, voor kennisdeling waardoor de leden elkaar verder helpen. Ook helpt het om als leden samen op te trekken richting VNG/KING.

Bestuurlijk belang

Zwolle levert afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen en is een betrokken lid. Verwachting is dat er in 2017 30 leden zullen zijn die allen een gelijk aandeel in de ALV hebben.

Financieel belang

1-1-2018

Zie contributie

31-12-2018

Zie contributie

Toelichting

Contributie van € 570.000 per jaar

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 911.119

31-12-2018

€ 960.784

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

nvt

31-12-2018

nvt

Verwacht financieel resultaat

1-1-2018: € 137.170                             
31-1-2018:  € 186.836

Risico's

Het verwachte resultaat is afhankelijk van het wel of niet toetreden van nieuwe leden.