Port of Zwolle coöperatie UA - Zwolle

Relatie met

Programma 5 - Ondernemende en levendige stad

Oorsprong verbonden partij

Gemeentelijke samenwerking op het gebied van logistiek en havens, Zwolle, Kampen en Meppel. Oprichting heeft begin 2016 plaatsgevonden.

Openbaar belang (doelstelling)

Gezamenlijke profilering en acquisitie, uniformiteit in verordening en regelgeving. Hierdoor stimuleren en vergroten ladingstromen over water.  

Beleidsvoornemens

In 2016 en 2017 lag de focus op het profileren en positioneren van het merk ‘Port of Zwolle’. Hierin zijn in het binnen- en buitenland grote stappen gezet. Port of Zwolle is een serieuze gesprekspartner voor de regionale en landelijke overheid, en ook voor de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. In 2017 heeft Port of Zwolle een belangrijke rol gespeeld in de lobby/marketing voor de Kornwerderzandsluizen bij politiek Den Haag. Ook is in 2017 is succesvol geacquireerd voor een tweetal grote contracten voor havenoverslag in de regio. Port of Zwolle is aangesloten bij de Strategische Logistieke Alliantie Overijssel (SLA) en heeft binnen de SLA het initiatief genomen om in 2018 Overijsselbreed deel te nemen aan de internationale Breakbulk beurs in Bremen. De deelname in het Europese project DUAL Ports zal in 2018 verder worden geconcretiseerd. DUAL Ports is voor Port of Zwolle van belang omdat zij zich inzetten voor de verduurzaming van havens. Verder zal de ingezette route op gemeenschappelijk nautisch beheer en centrale en uniforme inning havengelden nader worden uitgewerkt.  

Bestuurlijk belang

Alle partners zijn voor 1/3 aandeelhouder in de coöperatie.

Financieel belang

1-1-2018

€ 75.000 (33,33%)

31-12-2018

33,33%

Toelichting

Alle drie de deelnemers dragen 75.000 per jaar bij aan de exploitatie.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht financieel resultaat

€ 0

Risico's

Maximaal ten hoogte van de financiële bijdrage. Het is een organisatie in oprichting waar nog diverse onderdelen ingebed moeten worden met bijhorende risico's. Daarom is er per fase een go/no go moment opgenomen.