Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) - Zwolle

Relatie met

Programma 9 - Bedrijfsvoering, ambitie 9.4

Oorsprong verbonden partij

In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoopadvisering. Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het de genoemde diensten aan de drie partnerorganisaties.

Openbaar belang (doelstelling)

Efficiëntere uitvoering van diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop.

Beleidsvoornemens

Tot en met 2017 was de gemeente Zwolle gastheerorganisatie voor ONS (SSC) en de ONS - medewerkers zijn in dienst van de gemeente Zwolle. Per 2018 zal ONS in een gewijzigd juridisch construct als gemeenschappelijke regeling bedrijfvoeringsorganisatie (GR-BVO) haar taken vervolgen.

Bestuurlijk belang

Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel participeren in de netwerkconstructie Enkelvoudige centrumregeling. Zwolle participeert in de hoedanigheid als centrumgemeente in het SSC Bedrijfsvoering, tot het moment van herziene besluitvorming.

Financieel belang

1-1-2018

41,6%.

31-12-2018

Aandeel Zwolle als percentage van de totale begroting

Toelichting

De gemeente draagt via een verrekensystematiek bij aan de kosten.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

Verwacht financieel resultaat

€ 0

Risico's

Het SSC-ONS voert cruciale basistaken voor de bedrijfsvoering van de gemeente uit. De drie partners sturen hierop, inclusief de risico's.