Als de veiligheid in het geding is worden interventies ingezet om de veiligheid op korte termijn te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van het Tijdelijk Huis Verbod, of het inzetten van het AWARE systeem, of andere interventies of maatregelen. Zo veel mogelijk wordt de veiligheid hersteld waarbij het gezin of de persoon in de eigen omgeving kan blijven. Als het echt nodig is moeten inwoners, zowel volwassenen als kinderen,  tijdelijk gebruik kunnen maken van veilige opvang en begeleiding die hen ondersteuning bieden naar duurzaam herstel en weerbaarheid om terugval te voorkomen. Deze opvang vindt bij voorkeur in de eigen regio plaats. In aanvulling op de regionale functie is de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld bij ernstige onveiligheid ook beschikbaar voor mensen van buiten de regio. Zo kan er in geval van ernstige dreiging juist buiten de regio opvang gerealiseerd worden. Hiervoor zijn landelijke afspraken gemaakt.

Criteria

We bieden (tijdelijke) opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel, zodanig dat:

  • begeleiding in de opvang gericht is op vergroten van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de veiligheid van slachtoffers.
  • opvang van de slachtoffers zo kort mogelijk duurt, maar zo lang als nodig.