Zwolle is het kloppend culturele hart van de regio en het Oostelijk landsdeel. Hier wordt kunst gemaakt die mensen van heinde en verre trekt en inspireert. Voor 2018 is het onze ambitie om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de kunst en cultuur van Nederland. Dat vraagt van ons dat wij met onze sterke cultuurdragers in beweging blijven en ons steeds scherper als cultuurstad weten te profileren. Wij kunnen daarbij niet zonder een levendige, dynamische artistieke gemeenschap van kunstenaars, waarin talenten kunnen groeien en ideeën ontstaan voor vernieuwing en innovatie.

Criteria

We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert, zodanig dat:

  • Er meer verbinding, ontmoeting en samenwerking is tussen culture instellingen en bedrijfsleven, onderwijs en fysiek en sociaal domein.
  • Er ruimte voor innovatie, experimenten en nieuwe verdienmodellen is.
  • Er ruimte is voor ondernemerschap in de creatieve sector.
  • Het cultureel klimaat actief en uitnodigend is.
  • Organisaties flexibel meebewegen met de culturele markt.