In 2018 willen wij een ambitieuze stap maken in de versterking van onze culturele voorzieningen en activiteiten. Wij willen een cultureel aanbod dat hoort bij de groei van Zwolle naar een grootstedelijke agglomeratie met een belangrijke functie voor de regio en Oost-Nederland. Aan de basis staan gerenommeerde instellingen als de Fundatie, Zwolse Theaters, Hedon, Stadkamer en het HCO. Zij zijn de thuisbasis van partners met een landelijke aantrekkingskracht als The Young Ones, Gnaffel en Het Kameroperahuis. De kracht van deze partners willen wij benutten om een positie als toonaangevende cultuurstad te verwerven. Samenwerking en verbinding is een kenmerkende drijvende kracht in Zwolle, die leidt tot beweging, vernieuwing en innovatie. Het Productiehuis (van Hedon en Zwolse Theaters) is daarvan een inspirerend voorbeeld. Zwolle is ook een talentvolle stad: een positie die wij verder willen benutten door aandacht te schenken aan cultuureducatie op scholen (het kweken van interesse) en het begeleiden van talenten. Hierbij passen succesvolle, beproefde concepten, zoals de overdracht van kennis en vaardigheden in een meester-gezel relatie.

Met cultuur wordt bijgedragen aan de strategische opgave Centrumgebied (binnenstad en Spoorzone). Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een levendig cultureel klimaat. We willen de cultuurhistorische attractiviteit van onze stad versterken door de gezamenlijke kracht te benutten van de culturele partners. Zo kan Zwolle een aantrekkelijker verblijfsklimaat creëren voor inwoners en bezoekers. De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt versterkt door het meer zichtbaar maken van cultuurhistorie en culturele uitingen.

Criteria

We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand, zodanig dat:

  • De lokale basisinfrastructuur wordt gesteund zodat zij blijft behouden en waar mogelijk wordt versterkt en uitgebreid.
  • Bestaande voorzieningen optimaal worden gebruikt en het aanbod meer gedifferentieerd en gevarieerd is voor een breed publiek.
  • De aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt versterkt door het meer zichtbaar maken van cultuurhistorie en culturele uitingen.
  • Het cultuuraanbod de attractiviteit van Zwolle vergroot en stimuleert om Zwolle te bezoeken
  • Het cultureel ondernemerschap wordt versterkt en de kwaliteit omhoog gaat, wat zich ook uit in provinciale en landelijke erkenning (en bijdragen).
  • Cultuureducatie een plek krijgt binnen onderwijs, wijken en amateurkunst