Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport-, school en culturele activiteiten. Daarvoor verlengen en intensiveren we waar nodig onze samenwerking met partners in de stad om kinderparticipatie voor minima huishoudens te bevorderen. We zetten ons in om de toegankelijkheid en bekendheid van regelingen in het Kindpakket te verbeteren. Er worden in 2017 nog besluiten genomen over de inzet van de extra rijksgelden voor kinderparticipatie.

Criteria

We zorgen dat zoveel mogelijk  kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren, zodanig dat:

  • We voor regelingen voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs of de eerste twee jaar van het middelbaar beroepsonderwijs een inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum hanteren, in plaats van 110%
  • Zoveel mogelijk mensen die tot de doelgroep behoren gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen