Zwolle is een sociale stad waar niemand in armoede  hoeft te leven. Vooral kinderen hoeven niet aan de zijlijn te staan. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport-, school en culturele activiteiten. We willen dat meer kinderen profiteren van bestaande regelen uit het Zwolse kindpakket.

Doelstellingen

Doel 4.2.1 We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen uit huishoudens met een laag inkomen participeren