Goede samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en scholen in Zwolle rondom toegang tot specialistische jeugdhulp is van groot belang. Kinderen en ouders krijgen daardoor een sneller en beter passend antwoord op hun ondersteuningsvraag. Door een brede beoordeling wordt zo nodig een terecht beroep op niet vrij toegankelijke (specialistische) jeugdhulp gedaan. En door bundeling van deskundigheid rondom de toegangen tot jeugdhulp kunnen jongeren en hun ouders beter worden ondersteund en kan een besparing op de kosten worden gerealiseerd.

Criteria

We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan, zodanig dat:

  • In 2018 meer jongeren dan in 2016, en minimaal 80% van de ouders/verzorgers, weet waar ze terecht kunnen (oa. sociaal wijkteam) als zij hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden
  • In 2018 samenhang en samenwerking rondom toegang tot niet vrij toegankelijke jeugdhulp via verwijzers als huisartsen, sociale wijkteams en jeugdartsen beter is dan in 2016.
  • In 2018 het aantal scholen in primair en voortgezet onderwijs met een integraal werkend ondersteuningsteam is toegenomen t.o.v. schooljaar 2016-2017.
  • In 2018 vaker lichtere vormen van jeugdhulp toereikend zijn om beter om te gaan met problemen met opgroeien en opvoeden of deze op te lossen.