We willen dat iedere Zwollenaar met arbeidspotentieel participeert naar zijn of haar vermogen op de arbeidsmarkt. Dit kan in een betaalde baan/zelfstandigheid (en eventueel met ondersteuning/subsidie wanneer sprake is van een arbeidsbeperking) of door werkervaring op te doen vanuit een bijstands- of ondersteuningssituatie.  Om te anticiperen op de arbeidsmarkt en matching van kwetsbaren mogelijk te maken, werken we in een regionale context samen met partners, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs en UWV aan een inclusieve arbeidsmarkt. Zwolle faciliteert het netwerk waarin werkgevers aan kop staan door de samenwerking tussen Wezo en de gemeente verder vorm te geven.   

Criteria

Samen met werkgevers ondersteunen we inwoners met arbeidspotentieel, vallend onder de Participatiewet, om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodanig dat:

  • Alle inwoners met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt in beeld zijn en worden ondersteund voor wat betreft hun arbeids-/participatiemogelijkheden.
  • Alle jongeren onder de 27 jaar en met een afstand tot de arbeidsmarkt toekomstperspectief hebben en in een actief traject zitten met een actieplan richting zorg/werk/opleiding.
  • Specifieke aandachtsgroepen, zoals 50plussers en statushouders, hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten op de arbeidsmarkt.
  • Er voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving beschutte werkplekken worden gecreëerd.
  • Mensen die direct aan het werk kunnen, actief naar werk worden begeleid.
  • De regionale doelstelling voor de landelijke banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking wordt gehaald.
  • De uitstroom uit de bijstand naar werk, zelfstandig ondernemerschap of opleiding wordt bevorderd en stijgt ten opzichte van het vorig jaar.