Een duurzame woon, werk en leefomgeving is duurzaam ingericht en wordt duurzaam beheerd vanuit uitdagingen in de toekomst en effecten elders in de wereld. Dat doen we door kapitaalvernietiging te voorkomen en de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en het beroep op nieuwe grondstoffen te minimaliseren. Anderzijds door het transformeren van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige openbare ruimte, rekening houdend met klimaatopgaven en maatschappelijke veranderingen.

Doelstellingen

Doel 7.3.1 We richten de openbare ruimte duurzaam in en beheren deze duurzaam vanuit uitdagingen in de toekomst (en effecten elders in de wereld)