Door de ondersteuning die wij bieden, kunnen inwoners van Zwolle participeren in de samenleving en zelfstandig thuis blijven wonen. Wanneer inwoners hierbij ondersteuning nodig hebben, dan vindt de toegang tot deze ondersteuning, zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Wij streven ernaar dat inwoners weten waar zij met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen en daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, helpen wij hen in hun eigen buurt, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Wij doen dit door inwoners te ondersteunen in het vinden van oplossingen samen met hun sociale netwerk en de inzet van beschikbare voorzieningen en initiatieven in de stad. Daar waar nodig verstrekken wij maatwerkvoorzieningen.

Doelstellingen

Doel 2.1.1 Inwoners worden laagdrempelig en in hun eigen buurt ondersteund (laagdrempelige toegang WMO) om samen tot oplossingen te komen Doel 2.1.2 We versterken de samenhang tussen het voorliggende veld, aanpalende terreinen en de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo. Doel 2.1.3 In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo