De samenleving is in ontwikkeling . We willen meer en op verschillende manieren samenwerken met en voor de stad. We zijn een flexibele en transparante organisatie, en we gaan door met integraal werken gecombineerd met een samenlevingsgerichte houding. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het wenselijk dat we plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken.  We willen werk- en ontmoetingsplekken waar medewerkers effectief kunnen werken in een bereikbare en gastvrije setting.

Met het Nieuwe Werken (HNW) willen we bereiken dat 80% van de medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kan en wil werken. Hierin spelen zowel huisvesting als digitalisering een belangrijke rol. Voor wat betreft de huisvesting is het doel nog niet gehaald. Reden hiervoor is dat het Stadhuis hiervoor nog niet heringericht is in verband met het tijdelijke onderkomen van de Stadkamer in het Stadhuis. We  passen de huisvesting in het stadhuis aan. Daarna worden alle afdelingen herverdeeld over het Stadskantoor en het Stadhuis. Naast Bestuur en Concernstaf zal de gehele bedrijfsvoering zich dan in het Stadhuis bevinden. De overige afdelingen blijven in het Stadskantoor.

Criteria

We werken plaats en tijdonafhankelijk, zodanig dat:

  • de huisvesting  uitnodigend is om ontmoetingen tussen burgers en medewerkers tot stand te  brengen, in een gastvrije én veilige omgeving, centraal en in de wijken.
  • de huisvesting ingericht is op veilig gebruik van digitale infrastructuur.
  • we flexibeler kunnen inspelen op ontwikkeling in de maatschappij en medewerkers minder afhankelijk zijn van vaste werkplekken en werktijden.
  • met HNW 80% van de medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kan en wil werken.
  • we een aantrekkelijke werkgever blijven door een goede balans tussen werk en privé mogelijk te maken.
  • (woon-) en werkverkeer duurzaam ondersteund wordt.