Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het gemeentebestuur. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan.