De ambities van Zwolle en de gemeente zijn stevig. De gemeentelijke organisatie dient optimaal de besluitvorming en uitvoering hiertoe  te ondersteunen zodat het bestuur ambitieuze en realistische doelen stelt en realiseert.  Het college is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het beleid, en beschikt daartoe over een ambtelijke (netwerk-)organisatie. Deze werkt via afdelingen en werkprocessen. Dat vraagt adequate personele bezetting, zorgvuldig ingerichte processen, sturen op financiën en juridische aspecten.

Doelstellingen

Doel 9.3.1 We ondersteunen de primaire processen Doel 9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces