Zwolle is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema's bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Onze aanpak kenmerkt zich door samenwerking, maatwerk, flexibiliteit en het uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers

Doelstellingen

Doel 7.2.1 We versterken de sociale veiligheid door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen Doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen Doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte Doel 7.2.4 We bevorderen verkeersveilig gedrag