Er is een nieuw beleidsplan schulddienstverlening opgesteld voor 2018 en verder. Dit plan is tot stand gekomen na evaluaties met gebruikers en partners en op grond van aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek.

In het nieuwe plan zijn extra aandacht voor statushouders en jongeren speerpunten.  We kijken niet alleen naar de mate van financiele zelfredzaamheid,  maar hebben ook aandacht voor de preventie van schulden bij kwetsbare doelgroepen. Toegang tot schulddienstverlening is laagdrempeling georganiseerd via de sociale wijkteams en de aansluiting van Sociale raadslieden bij elk sociaal wijkteam.

Doelstellingen

Doel 4.3.1 We krijgen mensen met schulden en kans op schulden in zo'n vroeg mogelijk stadium in beeld en ondersteunen deze mensen daarbij Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar