We richten ons op het voorkomen en terugdringen van problemen die een hoog risico geven op maatschappelijke uitval. Het kan dan gaan om verslavingen, psychische problematiek, risico's t.a.v. recidive van crimineel gedrag, al dan niet in combinatie met het mijden van zorg, hulp en ondersteuning. Door in te zetten op de problematiek wordt preventief gewerkt aan voorkomen van maatschappelijke uitval en overlast.

Doelstellingen

Doel 3.2.1 We voorkomen (verder) maatschappelijk uitval of overlast door het bieden van passende zorg en ondersteuning richting maatschappelijk herstel Doel 3.2.2 We bieden een beter toekomstperspectief aan inwoners na detentie en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie en verminderen daarmee recidive (herhaling/terugval)